Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief Nr 7 - juli 2022

Nieuwsbrief Nr 7 - juli 2022
Gerard van Slobbe Stichting logo

 

NIEUWSBRIEF

 

GERARD VAN SLOBBE STICHTING

 

Nummer 7 - mei ‍ 2024 ‍

 

BESTAAN DOOR SAMENZIJN


foto Gerard van Slobbehuis

Beste vrienden en vriendinnen,

Het is alweer een tijdje geleden dat we u op de hoogte brachten van het reilen en zeilen van onze stichting. Als bestuur zijn wij samen met al onze vrijwilligers volop bezig met het beheren van ons prachtig bezit en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. We willen graag iedereen die zich bij het gedachtegoed van Gerard van Slobbe thuis voelt en onze stichting een warm hart toedraagt van de laatste ontwikkelingen op de hoogte stellen. Er is veel ondernomen en er zijn volop nieuwe plannen. We zetten ons in om de toekomst veilig te stellen en onze doelstellingen nog beter te verwezen¬lijken. Zonder uw hulp zou dat echter allemaal niet mogelijk zijn. Daarom willen we u in de eerste plaats bedanken voor uw inzet en vertrouwen in de afgelopen jaren. We spreken de hoop uit dat we ook in de komende jaren dat vertrouwen waard zullen blijven en op uw steun zullen mogen blijven rekenen.

Tom Dogterom
Voorzitter

 

Informatie over boekingen en verhuur

In het afgelopen jaar was er door de Corona-crisis sprake van een sterk teruglopend gebruik van het huis en bos. Dit heeft ons de gelegenheid geboden om het binnen schilderwerk onder handen te nemen. Onze vrijwilligers hebben hard gewerkt en het resultaat is er ook naar. Voor 2022 is het huis weer bijna volgeboekt, maar als u met uw groep gebruik van het huis wilt maken is er mogelijk toch nog een kans voor dit jaar. Aangezien het huis vooral in het weekeinde wordt gehuurd, zijn er voor midweeks gebruik nog zeker mogelijkheden. Voor 2023 is er nog volop ruimte.
Kijk op onze website (www.gerardvanslobbe.nl) onder het kopje reserveringen of stuur een e-mail naar: info@gerardvanslobbe.nl.

 

Financiën

Ondanks de Corona-crisis die ons in de afgelopen jaren hard heeft getroffen, zijn wij financieel gezond en kunnen we aan al onze verplichtingen blijven voldoen.

 

Werkdagen

foto1In de afgelopen tijd zijn er weer werkdagen gehouden, waarbij door vrijwilligers weer veel werk is verzet in het bos en het huis.

Speciaal voor de bijzondere inzet van de Lions Club Halderberge zijn we zeer erkentelijk. Niet alleen hebben zij in de afgelopen jaren het bos voorzien van nestkasten voor koolmezen en vleermuizen, maar verrasten de Lions ons ook door de opbrengst van hun pub-quiz dit jaar voor onze stichting te bestemmen.

foto2De opbrengst van de quiz was € 3.500,- . Dit bedrag zal worden gebruikt om jongeren de gelegenheid te geven om van ons prachtig landgoed gebruik te maken.

Voor de komende tijd zijn er weer werkdagen gepland en wel op zaterdag 8 oktober 2022 en in 2023 op zaterdag 11 maart en 14 oktober. Alle hulp is welkom.
Als u mee wilt werken aan het in stand houden van het huis en bos meld u dan aan bij het secretariaat (secretariaat@gerardvanslobbe.nl).

 

Het huis en het bos

Het bos is gezond en heeft de stormen van het begin van het jaar goed doorstaan. Een enkele beuk heeft het door ouderdom begeven en staat ontdaan van de takken als een mast met kabouterstoeltjes mooi te getuigen van zijn overleden majesteit. Door het werk van alle vrijwilligers zijn de paden goed toegankelijk en ligt de vijver er mooi bij. Er staan bijenkasten waar de bijen af en aan vliegen. Vogels nestelen zich en vliegen af en aan om hun jongen te voeden. In de avond zie je spectaculaire bewegingen van rondvliegend vleermuizen die feilloos hun kleine prooi in de duisternis weten te verschalken. Overdag draaien eekhoorns hun rondjes om de bomen, druk bezig om te foerageren. Het bos bruist van het leven en uitbundige schoonheid van alles wat leeft, groeit en bloeit.

Het huis is door onze vrijwilligers van binnen onderhanden genomen. Het schilderwerk van vele jaren is afgekrabd en nieuwe lagen zijn aangebracht. De keuken is gemoderniseerd en voorzien van een mooie koel-vriescombinatie. We hebben zelfs een grote TV aangeschaft, zodat er presentaties kunnen worden gegeven. Ook aan de brandveiligheid is het nodige gedaan. Door vrijwilligers is een meer jaren onderhoudsplan opgesteld, waardoor we goed kunnen plannen wat er de komende tijd minimaal aan onderhoud nodig is. We moeten er echter voor de komende jaren rekening mee houden dat het pand een bejaarde dame is geworden die nog wel goed meekomt maar waar de jaren wel steeds zwaarder gaan tellen. We moeten er dus rekening mee houden dat we in de komende jaren grote renovaties zullen moeten gaan uitvoeren. Alhoewel de stichting gezond is, zal daarvoor extra financiële steun gezocht moeten gaan worden. Het bestuur is daar hard mee bezig en we zijn er optimistisch over gestemd dat hiervoor het nodige kan worden ondernomen.

 

Nieuwe initiatieven

In de afgelopen jaren hebben we onze vaste doelgroepen op ons landgoed mogen verwelkomen. In mindere mate dan we eigenlijk zouden willen hebben we groepen kwetsbare jongeren in de middelbare school leeftijd mogen ontvangen. In de geest van de naamgever van onze stichting Gerard van Slobbe, hebben we het initiatief genomen om een nieuwe stichting Natuurlijk voor Kinderen op te richten. Deze stichting zal zich uitsluitend gaan richten op het voor groepen jongeren mogelijk maken om voor korte of langere tijd tegen een zeer geringe vergoeding gebruik te maken van het huis en het bos. Daarbij willen we die groepen ook steunen in andere zaken die hun verblijf bij ons mogelijk kan maken en ook een goede invulling daar aan kan geven. Kinderen met een minder fortuinlijke achtergrond hebben vaak niet de middelen om een verblijf mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van het vervoer naar Bosschenhoofd als je uit Vlaardingen of Schiedam moet komen, maar ook aan een slaapzak of laarzen die je misschien niet hebt, de kosten van een excursie, het huren van een fiets of iemand die iets komt vertellen over de natuur in de omgeving. Stichting Natuurlijk voor Kinderen gaat het mogelijk maken dat die kinderen een zorgeloos verblijf kan worden geboden op ons prachtig landgoed, zonder dat gebrek aan geld daarbij hun weg blokkeert.
logo natuurlijkStichting Natuurlijk voor Kinderen zal in de komende maanden door het bestuur van onze stichting worden opgericht en ondersteund. Stichting Natuurlijk voor Kinderen zal de ANBI status aanvragen waardoor giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. Verder komt er een Raad van Toezicht en zal het keurmerk CBF worden aangevraagd. In de komende tijd zullen we u over de voortgang informeren.

 

Financiële steun

Onze stichting kan niet bestaan zonder de betrokkenheid van al onze vrijwilligers, maar ook vrijwilligers hebben werktuigen nodig en materiaal om mee te werken. Het bos en het huis vergen veel onderhoud. Met name aan het huis is er in de komende tijd nog veel te doen. U kunt ons helpen door een donatie op NL32 INGB 0001 9611 72 t.n.v. Gerard van Slobbe Stichting. Elk bedrag is welkom en zoals vele handen licht werk maken, maken vele kleine bijdragen een groot verschil. Uw donaties helpen niet alleen bij het in stand houden van het huis en bos, maar geven ons ook de mogelijkheid om tegen lage en gereduceerde kosten het huis aan onze doelgroepen ter beschikking te stellen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit:
Tom Dogterom, voorzitter
Wil Driever-van Slobbe, secretaris
Walther van Hulten, penningmeester
Erica Davelaar, bestuurslid


Gerard van Slobbehuis
Pastoor van Breugelstraat 25
4744 RA BOSSCHENHOOFD
www.gerardvanslobbe.nl

Bankrekening
NL32 INGB 0001 9611 72
t.n.v. Gerard van Slobbe Stichting

Secretariaat
p/a W.M. Driever - van Slobbe
J. de Baanlaan 110
3201 KS Spijkenisse
secretariaat@gerardvanslobbe.nl

Kamer van Koophandel
inschrijfnummer 41127546 ‍

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich  hier afmelden ‍‍