Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Gerard van Slobbestichting zoekt nieuwe beheerder

Gerard van Slobbestichting zoekt nieuwe beheerder


Is de mail niet goed leesbaar? Bekijk hem in de browser

 

NIEUWSBRIEF

GERARD VAN SLOBBE STICHTING

Nummer 5 - mei 2019

BESTAAN DOOR SAMENZIJN

 

Beste vrienden en vriendinnen,

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangekondigd dat Kees en Annie, de huidige beheerders, gaan verhuizen. Zij hebben bijna 50 jaar in ons prachtige bos gewoond. Na al die jaren van trouwe “dienst” willen wij Kees en Annie hartelijk danken voor hun goede zorgen voor onze gasten en het Patersbos. De Stichting gaat nu op zoek naar een nieuwe beheerder. Iets voor jou of iemand die je kent? Hieronder meer informatie over de stichting en de beheertaken en -genoegens.

 

De Gerard van Slobbestichting beheert een pand in het Patersbos in Bosschenhoofd. De Stichting verhuurt deze accommodatie, gelegen in een 5 ha groot, privé bosgebied, met 26 slaapplaatsen, keuken, woon-, vergader- en ontspanningsruimte aan groepen voor een dag, weekend of midweek.

 

Uit de stichtingsakte d.d. 1 oktober 1981: “De stichting heeft ten doel de verwerving van- en het beheer over één of meer onroerende goederen, waarin

  1. kleine groepen mensen voor korte of langere tijd kunnen vertoeven om in die periode vanuit christelijk pastoraal oogpunt bemoediging, humor en blijdschap te beleven, zich kunnen bezinnen en verdiepen;
  2. mogelijkheid aanwezig is om in bijzondere gevallen vakantie- of rustperioden door te brengen;
  3. trainingen en/of cursussen gehouden kunnen worden ter verrijking van de eigen persoon en versterking van de groep, waarbij de pastoraal van de bemoediging en die van humor en blijdschap voorop staat.”

We streven ernaar om de groepen aan wie wij verhuren zoveel mogelijk te selecteren op basis van de stichtingsdoelstellingen. Daarnaast wordt het ook verhuurd aan andere groepen zoals een schilderschub, zangkoor of voor een familiebijeenkomst. Het is echter geen accommodatie voor feesten en partijen. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

 

De Stichting zoekt een nieuwe beheerder die de verantwoordelijkheid wil nemen voor de dagelijkse gang van zaken zoals:

  • het ontvangen en wegwijs maken van de gasten,
  • toezicht houden op het bos,
  • het verrichten van kleine reparaties,
  • het aansturen en controleren van de schoonmaker,
  • legionella controle en testen van de brandmeldinstallatie,
  • het ontvangen van partijen voor periodiek onderhoud aan bijv. de CV of de BMI,
  • de ruimte rond het huis, bloempotten en het terras onderhouden en het bladvrij houden van de paden.

We schatten dat de gemiddelde tijdsbesteding, over het hele jaar, ongeveer een halve dag per week is.

 

Wij zoeken iemand die gastvrijheid vanzelfsprekend vindt en de groepen tijdens hun aanwezigheid zowel ondersteunt als waar nodig in het gareel houdt.

 

De beheerder legt verantwoording af aan het bestuur. Onze wederzijdse rechten en plichten worden in een gezamenlijk op te stellen overeenkomst vastgelegd. Uw inbreng in deze wordt bij voorbaat zeer gewaardeerd.

 

Als beheerder woon je in het bos in de dienstwoning. Wonen in het Patersbos is heel bijzonder. De huur van de dienstwoning is verbonden met de beheertaak. Wij bieden geen salaris, doch wel een geringe vrijwilligersvergoeding.

 

Wilt u meer informatie, neemt u dan svp contact op met het bestuur via secretariaat@gerardvanslobbe.nl.
Kijkt u ook eens op onze website: www.gerardvanslobbe.nl

 

Gerard van Slobbehuis
Pastoor van Breugelstraat 25
4744 RA BOSSCHENHOOFD
www.gerardvanslobbe.nl

 .

Bankrekening
NL32INGB0001.9611.72
t.n.v. Gerard van Slobbe Stichting

 .

Secretariaat
p/a W.M. Driever - van Slobbe
J. de Baanlaan 110
3201 KS Spijkenisse
secretariaat@gerardvanslobbe.nl

 .

Kamer van Koophandel
inschrijfnummer 41127546

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief