Alle risico’s in het leven kunnen wij niet uitsluiten, ook niet tijdens uw verblijf bij ons. Ons doel is uiteraard uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Hierna vindt u een opsomming van mogelijke risico’s, veiligheidsregels en tips, waarvoor graag uw aandacht.

Brandgevaar

Het Gerard van Slobbehuis is ingericht op het huisvesten van maximaal 24 personen. Met zo veel mensen in één pand, gelegen in een bos, is het van belang dat er een goed functionerende brandmeldinstallatie aanwezig is.

Onze installatie voldoet aan de eisen van de Gemeente Halderberge en de lokale brandweer. De installatie wordt regelmatig getest en onderhouden.

De beheerder van het huis zal u bij aankomst de nodige informatie verstrekken.

Voorschriften brandweer:

  • roken is in het huis verboden.
  • de deuren van de slaapkamers op de bovenverdieping en van de keuken zijn voorzien van deurdrangers. Deze zorgen ervoor, dat de deuren zich automatisch sluiten. De brandweer eist dat deze deurdrangers in werkvaardige toestand verkeren. Wij verzoeken u dan ook dringend deze niet onklaar te maken.
  • in de keuken bevindt zich een metalen afvalemmer. U gelieve voor uw afval uitsluitend deze emmer te gebruiken. Volle vuilniszakken dienen, goed afgesloten, direct in de vuilcontainer, die zich aan de voorzijde van het pand bevindt, te worden geplaatst.
  • in de slaapkamers op de bovenverdieping bevinden zich in metalen bakken noodladders. In geval van nood kan met behulp van deze ladders via het raam het pand worden verlaten.
  • in de grote slaapkamer op de benedenverdieping bevindt zich een nooduitgang.

Risico’s bij storm

Wij adviseren u bij storm alleen in uiterste noodzaak het bos te betreden. Voor eventuele schade of lichamelijk letsel kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Risico’s bij het bosven

Het bosven of de bosvijver is niet afgezet met hekken; wij willen de aanblik zo natuurlijk mogelijk houden. Voor veel dieren in het bos heeft het ven nog steeds een belangrijke functie.

Door verlaging van het grondwaterpeil heeft de voormalige zwemvijver zijn functie helaas verloren. De diepte van het water varieert, de bodem van het ven is begroeid met veel planten.

zwemmen verboden Zwemmen is niet toegestaan, betreden geheel voor eigen risico.