Het bestuur heeft in algemene zin de taak het Gerard van Slobbehuis èn het Patersbos te onderhouden en te verbeteren waar nodig.
Hiertoe is voor zowel het bos als het pand een meerjarenplan opgesteld. Deels worden deze werkzaamheden twee keer per jaar tijdens de vrijwilligersdagen uitgevoerd. Deels wordt dit door de bestuursleden zelf en een aantal bijzondere vrijwilligers gedaan.

Voor groot onderhoud aan het huis of in het bos worden professionele partijen ingehuurd.

De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit de opbrengsten van verhuur en enkele giften en legaten.

Kamer van Koophandel: Ingeschreven onder nummer 41127546
Bankrekening: NL32INGB0001.9611.72, t.n.v. Gerard van Slobbe Stichting.